Egzamin w Gdyni

Informacje dla kandydatów

na egzamin w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

1. Termin:

16.06.2016 roku, godz. 15.30

2. Miejsce:

Gdynia ul. Kielecka 103

Urząd Komunikacji Elektronicznej – Delegatura w Gdyni

3. Forma egzaminu:

dla operatorów ubiegających się o świadectwo kl. A,C,

egzamin pisemny - test składający się z 20 pytań (4 części po 5 pytań)

sprawdzian praktyczny

4. Zakres egzaminu:

egzamin testowy:
- wiadomości techniczne z radioelektroniki (5 pytań)

- bhp pracy przy urządzeniach radiowych i elektr. (5 pytań)

- przepisy i procedury operatorskie (5 pytań)

- przepisy dotyczące radiokomunikacyjnej służby amatorskiej (5 pytań), sprawdzian praktyczny z umiejętności obsługi urządzeń radiowych – sprawdzenie umiejętności nawiązania łączności z wykorzystaniem literowania, kodu-Q, określenia raportu słyszalności, zachowania procedur operatorskich, itp.

5. Dokumenty, które trzeba mieć przy sobie na egzaminie:

dowód osobisty,

osoby poniżej 18 roku życia – pisemna zgoda rodziców lub opiekunów (wymagane dodatkowe posiadanie przy sobie nawet w przypadku uprzedniego przesłania do UKE) ,

6. Dokumenty, które trzeba przesłać lub złożyć do UKE najpóźniej do dnia 2.06.2016 roku :

wniosek o egzamin i wydanie świadectwa,

osoby poniżej 18 roku życia – pisemna zgoda rodziców lub opiekunów,

dowód opłaty,

UWAGA !!! BRAK DOKUMENTÓW w UKE 14 DNI PRZED EGZAMINEM UNIEMOŻLIWIA PRZYSTAPIENIE DO EGZAMINU !!!

7. Opłaty, które należy uiścić przed egzaminem:

za egzamin i świadectwo operatora kl. A – 75 zł,

za egzamin i świadectwo operatora kl. C – 50 zł,

za egzamin i za wydanie świadectwa należy dokonać wpłaty na poniższe konto:

Urząd Komunikacji Elektronicznej
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa
NBP O/O Warszawa 
75 1010 1010 0060 4422 3100 0000

Obowiązkowo należy podać tytuł wpłaty:

za egzamin i wydanie świadectwa  kl .... w SŁUŻBIE AMATORSKIEJ

8. Materiały i informacje, umożliwiające przygotowanie do egzaminu:

www.uke.gov.pl - zakładka : częstotliwości – świadectwa radiooperatora – świadectwa w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej

www.pzk.org.pl

www.otpzk.gdansk.pl

9. Kluby, które mogą udzielić pomocy w przygotowaniu i szkoleniu:

Gdańsk : Klub TSK SP2KDS - www.sp2ks.pl

Klub przy Politechnice Gdańskiej SP2PZH – www.sp2pzh.cqdx.pl

Gdynia : Klub przy Akademii Morskiej SP2ZIE - www.sp2zie.pl

Klub MW RP SP2PMW - www.sp2pmw.pl

Władysławowo : Klub contestowy SP2YWL - www.sp2ywl.pl

10. Nieprzystąpienie do egzaminu:

w przypadku uiszczenia opłaty za egzamin i braku możliwości przystąpienia w terminie, należy przed egzaminem skontaktować się sekretarzem komisji UKE i ustalić inny termin egzaminu.


oprac. SP2HQY

Zarząd

Prezes SP2HQY Dariusz Mankiewicz
Sekretarz SP2ALT Wojciech Rydzkowski
Skarbnik SP2GCE Włodzimierz Guliński
Wiceprezes SQ2RH Roman Hennig
Wiceprezes SP1ZZ Adam Sławski

 

Komisja rewizyjna

Przewodniczący  SQ2IHP Rafał Machol
Członek komisji  SQ2OFX Stefan Wieczorek 
Członek komisji  SP2FWC Jan Kupski 

Biuro Oddziału

Siedziba Zarządu Pomorskiego Oddziału Terenowego PZK
ul. Wita Stwosza 73/122, 80-308 GDAŃSK
Przy budynku znajduje się bezpłatny parking.
Dojazd możliwy jest Tramwajem oraz Pomorską Koleją Metropolitarną.
Bezpośrednio przy parkingu znajduje się przystanek PKM Strzyża.
Biuro czynne w czwartki, od 17:00 do 18:00
Dyżury Zarządu: każdy ostatni czwartek miesiąca, od 17:00 do 18:30
 
Kontakt: 
telefon: 797 546 127 (SP2ALT)
e-mail: biuro@otpzk.gdansk.pl
 
COMIESIĘCZNE SPOTKANIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU
Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych
ul 3-go Maja 27-31, 81-001 GDYNIA
w każdy drugi wtorek miesiąca od godz. 18:00 do 19:30

Adres do korespondencji

Wojciech Rydzkowski SP2ALT
Pomorski Oddział Terenowy PZK
ul. Staszica 29
89-600 CHOJNICE

Dane rejestrowe

STOWARZYSZENIE POMORSKI OT PZK

KRS: 0000114439
NIP: 584-247-71-65
REGON: 192773167

Rachunek bankowy

BNP BGŻ PARIBAS

81 2030 0045 1110 0000 0413 3660